W.I.S.D.O.M

H W.I.S.D.O.M. είναι μια σύγχρονη ερμηνεία του Βουδισμού. Αποτελεί μια προσπάθεια να μάθουμε τι πραγματικά δίδαξε ο Βούδας πριν από 2.500 χρόνια.

Αυτη η διδασκαλία χάθηκε εν μέρει με την πάροδο του χρόνου. Για το σκοπό αυτό έχω περάσει 40 χρόνια εφαρμόζοντας τις μεθόδους της βουδιστικής εκπαίδευσης του νου, του διαλογισμού, της προσεκτικότητας, της έρευνας και της μελέτης, αναπτύσσοντάς τες περαιτέρω και μελετώντας τα αρχαία κείμενα διδασκαλίας. Οι εμπειρίες μου και οι γνώσεις που απέκτησα με αυτές τις μεθόδους ενσωματώθηκαν στο τελικό αποτέλεσμα. Έχω επανερμηνεύσει μη επαληθεύσιμες πεποιθήσεις και εσωτερικές απόψεις, όπως η μετενσάρκωση, η πίστη σε πνεύματα  και άλλα παρόμοια.

Η W.I.S.D.O.M. ζητάει, αντίθετα με την πρόβλεψη του Βούδα ότι η διδασκαλία του θα παρουσίαζε σταδιακή παρακμή 1000 χρόνια μετά το θάνατό του, να πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στην αρχική διδασκαλία του Βούδα. Η W.I.S.D.O.M. δεν είναι σε αντίθεση με άλλες μορφές Βουδισμού και θέλει να τον μεταδώσει με έναν ζωντανό και νέο τρόπο.